3 linkbuilding mythes: laat je niet misleiden!

Linkbuilding is een van die onderwerpen waar je online een schat aan informatie over vindt. Maar elk voordeel heeft zijn nadeel. Want hoe meer informatie, hoe tegenstrijdiger ook de berichten die je leest. Wat moet je nu wel en niet geloven? Hieronder zetten wij de 3 meest hardnekkige mythes op het gebied van linkbuilden op een rij.

3 linkbuilding mythes: laat je niet misleiden!

Het maakt niet uit waar links op de pagina staan

Veel mensen denken dat alle links op een pagina gelijk zijn. De waarheid kan niet anders zijn, want Google heeft zelf meermaals laten weten dat er uiteenlopende factoren zijn die linkwaarde beïnvloeden:

  • De plaats van een link op de pagina (bijvoorbeeld in de footer of bodytekst)
  • De lettergrootte van de anchor tekst
  • De kleur en opmaak van de anchor tekst (bijvoorbeeld vetgedrukt)
  • Het type link (bijvoorbeeld tekst of een afbeelding)
  • De tekst om de link heen

Ervaren linkbuilders zijn het over één ding eens: hoe hoger een link op een pagina staat, hoe meer waarde hij in de ogen van Google heeft. En dus hoe meer de pagina ervan zal profiteren waarnaar de link verwijst. Een uitzondering op deze regel zijn natuurlijk footer links, die alleen al vanwege hun sitewide karakter veel waarde doorgeven aan de doelpagina.

Externe links zijn belangrijker dan interne links

Bij linkbuilden draait het vaak om het vergaren van backlinks – externe links vanaf andere websites naar jouw website. Maar naast backlinks, spelen ook links binnen je eigen website (vanaf de ene naar de andere pagina) een belangrijke rol in linkbuilding. Deze links staan ook wel bekend als interne links.

Interne links hebben twee grote voordelen:

  • Ze geven linkwaarde door vanuit hoog rankende pagina’s naar lager rankende pagina’s (zo kun je de positie van de laatste versterken in Google)
  • Ze laten Google verbanden zien tussen gerelateerde pagina’s op je site die naar elkaar verwijzen (hierdoor begrijpt de zoekmachine dat je veel over een bepaald onderwerp schrijft en laat het je site hoog ranken op zoekopdrachten die met jouw specialisatie te maken hebben)

Kortom: externe links zijn cruciaal om meer linkwaarde (link juice) naar je website te krijgen, maar interne links zijn nodig om deze linkwaarde optimaal over je website te verdelen.

Links zijn de enige ranking factor die er echt toe doet

Natuurlijk zijn we bij LinkbuildingSpecialist de laatste om de toegevoegde waarde van linkbuilding te relativeren. Sterker nog: links bepalen nog altijd voor meer dan de helft je positie in Google.

Toch is het belangrijk om je in je online marketing strategie niet alleen te focussen op links. Google ziet links als een bewijs van autoriteit (mensen wijzen elkaar via links op je content), maar zonder content is het onduidelijk waarom mensen überhaupt naar je site verwijzen.

Contentcreatie is samen met linkbuilding de meest belangrijke ranking factor in 2019. Natuurlijk zijn er andere factoren (denk aan technische SEO-factoren zoals UX, mobielvriendelijkheid, laadsnelheid, etc.), maar daar gaan we in een ander artikel uitgebreid op in.

Voor nu willen we afsluiten met het advies om weliswaar prioriteit te leggen bij linkbuilden, maar je andere online marketing activiteiten zeker niet te verwaarlozen. Een combinatie van sterke links, sterke content en een sterke website is voor Google namelijk niet te weerstaan.

Terug naar overzicht